Inschrijving en vrijwaring


INDIVIDUEEL


Op zaterdag 5 september 2020 wordt de Roermond City Swim gehouden over 3 afstanden: 750 en 2000 meter én: een nieuw initiatief: de 20 kilometer!

Samen met jou maken we de 4e editie een groot succes en halen we geld op voor onze goede doelen.


Inschrijven als kind

Ben je op 5 september 2020, 15 jaar of jonger? Meld je dan aan onder Kids. Het tarief van inschrijven is dan slechts 7,50.

De afstand waarvoor je als 'Kid' mag inschrijven is 750 meter.

Ben je echter een geoefende zwemmer, dan is er een dispensatiemogelijkheid om aan de 2000 meter deel te nemen. Jouw trainer / begeleider moet dan een verzoek sturen aan info2020@roermondcityswim.nl

Ook dan is het inschrijfgeld voor jou € 7,50.

750 meter

Deze afstand is geheel stroomafwaarts en voor iedere zwemmer nar verwachting zonder veel problemen te volbrengen. Je zult hier geholpen worden door een stroomsnelheid die gemiddeld ongeveer 30 centimeter per seconde bedraagt.


2000 meter

Deelnemers aan de 2000 meter zwemmen eerst 625 meter tegen de stroom in. De stroming is op dit gedeelte onder normale omstandigheden 15 tot 20 centimeter per seconde. Daardoor heb je het gevoel dat je in het begin wat langzamer vooruit komt. En dat is ook zo. Na het keerpunt ga je echter juist sneller vooruit. Daarmee wordt deze afstand dit jaar heel bijzonder. Voor iedereen goed te doen, voor iedereen een speciale ervaring!

20 kilometer

Dankzij intensieve samenwerking met en afstemming met Waterschap Limburg, milieuorganisaties en de Gemeenten Roermond en Roerdalen mogen we een unieke zwemtocht organiseren. Hierover bij 'Uitgebreide deelnemersinformatie' méér.

Wat van belang is om te weten, mede gelet op de Vrijwaring (zie link), dat het zwemtraject gedurende de eerste 18,6 kilometer NIET door de organisatie wordt beveiligd. Iedere deelnemer is dus op zichzelf (en het teamlid) aangewezen. Gelet op de stroomversnellingen en obstakels en ondiepe gedeelten is deze afstand alleen geschikt voor zeer ervaren zwemmers die deze afstand met borstcrawlslag kunnen afleggen.

Deze survival-zwemtocht start in Vlodrop en eindigt stroomafwaarts in Roermond.

De deelnemers nemen in teams van 2 personen deel:

1 Teamlid vaart in een 2-persoonskano als begeleider en verzorger van het zwemmend teamlid. Het team moet zelf vooraf voor een voorraad eten, drinken en EHBO-kit zorgen. Ook is het team verplicht een mobiele telefoon (met powerbank) mee te nemen om hulp te kunnen inschakelen als dat nodig mocht zijn.

De organisatie verzorgt de kano's en waterdicht tonnetje om spullen op te bergen. Voor de start zal aan ieder team een telefoonnummer van de centrale post van de organisatie worden verstrekt.

Wisselplaats tijdens 20 km-tocht:

In St. Odiliënberg (na 11 kilometer) is een wisselplaats (bij de kano-aanlegplaats). Daar kunnen de teamleden, indien gewenst, wisselen. Zie voor verdere informatie over deze 'survival-zwemtocht': 'afstanden'.

Bij de inschrijving moet worden aangegeven met welk ander teamlid je een team vormt!
VRIJWARING

Door in te schrijven als deelnemer aan Roermond City Swim verklaar ik geheel voor eigen rekening en risico te gaan zwemmen tijdens de Roermond City Swim, of aan enige andere activiteit in het kader van Roermond City Swim, zoals zwemclinic(s).

(Voor kinderen t/m 15 jaar op de dag van Roermond City Swim: hier zal een ouder, danwel wettelijk vertegenwoordiger, op 5 september -of voor aanvang van een zwemclinic- een aanvullende vrijwaringsverklaring moeten ondertekenen bij de aanmelding voor de start. Tevens bevestigt de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger) dat het kind minimaal de beschikking heeft over de zwemdiploma's A en B.)

Tevens verklaar ik middels mijn inschrijving:

 1. dat de organisatie mij vooraf voldoende heeft gewezen op de risico’s die zijn verbonden aan deelname.
 2. de Stichting Roermond City Swim, noch enige persoon, die betrokken is bij de organisatie van de Roermond City Swim (hierna te noemen ‘organiserende personen of organisatie’) in geen enkel geval aansprakelijk te stellen voor lichamelijke schade, ziekte of in het uiterste geval van overlijden, van mij dan wel de personen waarvoor ik zorg draag.
 3. de ‘organiserende personen of organisatie’ in geen enkel geval aansprakelijk te stellen voor beschadiging, verminking of zoekraken van mijn eigendommen, dan wel die van de personenof goederen waarvoor ik zorg draag.

Daarnaast heb ik kennisgenomen van onderstaande veiligheid -en hygiëneregels, opgesteld door het RIVM en verklaar ik me daaraan te houden bij deelname aan Roermond City Swim of enige andere activiteit (zoals clinics).

 • a. Blijf thuis (en neem niet deel op 5 september) als:
 • -je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • -iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 • -iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • -je het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een test) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
 • -je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld;
 • b. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • c. Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen en jongeren tot 18 jaar onderling en kinderen tot en met 12 jaar tot volwassenen);
 • d. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • e. Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet;
 • f. Was voorafgaand aan en na het zwembadbezoek of de open water clinic je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • g. Was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus;
 • h. Vermijd het aanraken van je gezicht en schud geen handen;
 • i. Zingen en schreeuwen is niet toegestaan.

1. Persoonlijke gegevens

2. Adresgegevens

3. Contactgegevens

Let op, dit emailadres wordt gebruikt voor de registratie en alle e-tickets

4. Afstand

5. Overzicht

Registratie kosten
€ 15,00

6. Betalingsdetails